Emre Burhan

Hazni Demir

Dem û Caz

Mezopotamya Caz Müzik ve Dans Kültürü Derneği

Atölye

Diyarbakır

06/09 – 09/12/2020

‘Dem û Caz’ caz müziği ve toplumsal konuları ilişki içerisinde inceleyen üç hafta sürecek altı radyo programı aracılığıyla kentte yeni bir perspektifle tartışma alanı oluşturmayı amaçlıyor. 12 genç katılımcı farklı uzmanlar tarafından verilen toplumsal konularla ilgili kavramsal ve radyoyla ilgili teknik atölyelere katılıp radyo programları hazırlıyorlar. Sonrasında bu programlar bölgesel ve İnternet üzerinden yayın yapan Radyo Amed’de Kürtçe sunuluyor.

Proje bir yandan toplumsal konuları farklı kültürel perspektiflerden düşünmeyi ve tartışmayı amaçlarken, bir yandan da Kürtçe radyo yayınlarını takip eden insanların geleneksel müzik türlerinin yanında caz müzik türleri, şarkıları, hikâyeleriyle Kürtçe olarak tanışmasını öngörüyor. Proje sonrasında programların devam ettirilmesi ve yazılı/ sesli olarak İnternet ortamında paylaşılmasıyla bu konular hakkında ilgililerinin ulaşabileceği
Kürtçe bir arşiv yaratmak hedefleniyor.