Kültür Buluşmaları: Kültür ve Sanatın Ekolojisi

A Corner in the World

Kültürel Karşılaşmalar, Konferans ve Panel

Türkiye, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir

27/11 – 13/12/2020

Kültür Buluşmaları: Kültür ve Sanatın Ekolojisi, kültür- sanat alanında üretim yapan sanatçılar, profesyoneller ve Türkiye’de sanatın değişen iklimine dair fikir alışverişinde bulunmak isteyen izleyicileri açık oturumlarda ağırlarken, Kültür için Alan’ın İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve bölgelerinden proje ortakları ve açılış konuşmacılarının katılımıyla üç hafta sonuna yayılarak çevrimiçi platformlarda gerçekleşti.

Kültür için Alan’ın küratöryel kolektif A Corner in the World işbirliğiyle üçüncü kez gerçekleştirdiği konferans serisi, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır ve bölgelerindeki kültür kurumları, sanatçılar ve kültürel yürütücülerini buluştururken, kültürel pratikler ve etkileşimler üzerine bir tartışma platformu oluşturdu. 2020’de yaşanan salgın şüphesiz sanat ve kültür üzerinde derin etkiler bıraktı. Bu sebeple yeni sürdürülebilir stratejiler geliştirmek de gerekli hale geldi. John Holden’ın çalışmasından yola çıkarak kültür kavramını bir mekanizmadan ziyade canlı bir organizma ve bir ekoloji olarak ele alan konferans programı, kültürel etkinliklerin güncel durumuna ve geleceğine dair daha geniş bir perspektif ortaya koymayı önerdi.

Kültür ekolojisi kavramı, çeşitli unsurların bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu komünal bir kültür olgusunu ifade eder. Tıpkı doğal ekosistem gibi, kültürel ekosistem de onu oluşturan öğelerden -yöneticiler, kurumlar, sanatçılar, izleyicilerden- ayrı bir yapı değil, her parçasının bütünü şekillendirdiği ve ondan etkilendiği, karmaşık ilişki ağlarıyla birbirine bağlı bir sistemdir.

Üç hafta sonuna yayılan program takvimi;

KÜLTÜR BULUŞMALARI I: Sanatın Yenileyici Yaşam Döngüsü, 27-29 Kasım, Açılış Konuşması: Vasıf Kortun
KÜLTÜR BULUŞMALARI II: Kültür ve Sanat Alanında Kolektivite Biçimleri, 4- 6 Aralık, Açılış Konuşması: Doç. Dr. Serhan Ada
KÜLTÜR BULUŞMALARI III: Yaratıcı Ekosistemdeki Kültürel Ağlar, 11-13 Aralık, Açılış Konuşması: Nan Van Houte

Katılımcılar: Derya Efe Uluca, Cenkhan Aksoy, Görkem Kiter, Günseli Baki, Azadeh Ramezani Tabrizi, Şafak Ersözlü, Şebnem Yurdakul, Hasan Ergün, Sedef Özer, Canan Budak, Selami Şavklıyıldız, Mohammed Eyyad Babtji, Tuğba Ünal Jazbeh, Ebru Bingöl, Emre Burhan, Kamal Oghly, Barış Işık, Kemal Işık, Cevahir Düzgün Sadak, Halit Eke, Lal Laleş, Ali Kemal Çınar, Sabri Özdemir, Gülsün Demir, Ramazan Alataş