Gizlilik Politikası

1. Web sitesinin bilgi amaçli kullanımı

Kişisel bilgi vermeksizin web sitemizi ziyaret edebilir ve internet sunumlarımızdan bazılarını kullanabilirsiniz. Bir web sayfasını her çağırdığınızda web sunucusu yalnızca, tarayıcınız (browser) tarafından otomatik olarak bildirilen, örneğin aranılan dosyanın adı, son olarak ziyaret edilen web sitesi, çağırma tarihi ve saati, kullanılan tarayıcı, aktarılan veri miktarı, IP adresi, sorgulayan sunucu (provider), vs. gibi erişim bilgilerini ‚server-logfile‘ olarak adlandırılan sunucu günlük dosyalarına otomatik olarak kaydetmektedir. Bizim talimatımızla gerçekleştirilen işlem kapsamında üçüncü bir şahıs bizim için web sitesinin barındırma (hosting) ve gösterim hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu hizmet sağlayıcı, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde bir ülkede bulunmaktadır.

Online sayfamızı daha kısa sürede yükleyebilmeniz amacıyla, web sayfasının, bir görevlendirme kapsamında bizim adımıza faaliyette bulunan bir CDN sağlayıcısının web sunucuları üzerinden teslim edildiği, Content Delivery Network („CDN“) adında bir ağ kullanmaktayız. Sağlayıcının web sunucularında da erişim bilgileri buna uygun olarak toplanmaktadır.

Tüm erişim verileri 7 gün süreyle kaydedilmektedir. Bu veriler yalnızca web sitesinin, hatasız çalışmasını sağlamak ve hata analizi amacıyla değerlendirmeye alınmaktadır. Bir CDN sağlayıcının görevlendirilmesi ve de burada açıklanan işleyiş, DSGVO yönetmeliği Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarınca sunumumuzun doğru gösterimi konusunda bir yarar değerlendirmesi çerçevesinde ağırlıklı olan, haklı yararlarımızın korunmasına yöneliktir.

2. Çerezler

Web sitemizin ziyaretini çekici bir şekilde şekillendirmek ve belirli fonksiyonların kullanımını mümkün kılmak amacıyla, çeşitli sayfalarda ‚Cookies‘ olarak adlandırılan Çerezleri kullanmaktayız. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli sunmamızı sağlar. Burada söz konusu olan, nihai cihazınızda kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyulan belirli işlevleri (ör. alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler GDPR madde 6 para. 1. bent f uyarınca hizmetlerimizi teknik hatasız ve optimize edilmiş olarak sağlanma konusundaki meşru menfaatlerimize dayanarak saklanır. Şayet uygun bir onay alındıysa (örn. çerez kaydetmek için onay), işleme, sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarınca yapılabilir ve onay her zaman iptal edilebilir. Çerez bazında saklanan ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verilerin toplanmasını, gizlilik ayarlarında ilgili kategorileri ve hizmetleri devre dışı bırakarak önleyebilirsiniz.

Tarafımızca kullanılan çerezlerden bazıları tarayıcı oturumunun bitiminden sonra, yani tarayıcınızın kapanmasından sonra, tekrar silinecektir (oturum çerezleri olarak adlandırılır). Diğer çerezler nihai cihazınızda kalır ve tarayıcınızı bir sonraki ziyarette yeniden tanımamıza ve icabında otomatik olarak kaydolmanıza olanak verirler (kalıcı çerezler).

3. Web analizi

Web sunumlarımızın kullanımına ilişkin istatistiksel verileri toplamak, iyileştirmek, webte sunduğumuz hizmetlerimizin kullanımına ilişkin analize olanak vermek ve web sayfası aktivitelerine ilişkin raporlar düzenlemek için Mapp Digital c/o GmbH firmasının hizmetlerinden yararlanmaktayız. Bu amaçla çerezler kullanılabilmektedir. Bu takip çerçevesinde rumuzlu kullanım profilleri düzenlenmektedir. Bunlar, ayrıca verilecek, açıkça ifade edilecek bir izin olmaksızın, rumuz sahibine ait kişisel verilerle biraraya getirilmemektedir. Mapp‘in görevini sonlandırmamızdan ve amacının ortadan kalkmasından sonra, bu bağlamda toplanan veriler silinmektedir. Mapp çerezlerinin kaydedilmesi ve bu analiz aracının kullanılması, ancak bir onay bazında gerçekleşir ve işleme sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarınca yapılabilir; onay her zaman iptal edilebilir.

“Dönüşüm çerezlerinin” kaydedilmesi ve bu izleme aracının kullanımı, onay koşuluyla GDPR madde 6 para.1 bent a’ya dayanmaktadır; onay her zaman iptal edilebilir.

4. Veri güvenliği

Web sitemizi ve diğer sistemlerimizi teknik ve organizasyonel tedbirlerle verilerinizin örneğin Goethe.de hesabının açılmasında veya bir SSL şifrelemesi yoluyla ileriki bir girişte yetkisiz kişilerce kaybedilmesi, erişilmesi, değiştirilmesi veya yayılmasına  karşı emniyet altına almaktayız.

Haklarınız ve irtibat imkânınız

İlgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • DSGVO Yönetmeliği Madde 15 uyarınca, orada belirtilen kapsamda tarafımızca işlenen kişisel veriler hakkında bilgi talep etme hakkı;
 • DSGVO Yönetmeliği Madde 16 uyarınca, bizim nezdimizde saklanan kişisel verilerinizin derhal düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep etme hakkı;
 • DSGVO Yönetmeliği Madde 17 uyarınca, bizim nezdimizde saklanan kişisel verilerinizin işlenmelerinin devamı: serbest düşünce ifade özgürlüğünü ve bilgi alma hakkını kullanma;
  • Yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi;
  • Kamu menfaatine ilişkin sebepler veya
  • Yasal hakların talep edilmesi, uygulanması veya müdafaa edilmesi için gerekli olmadıkça, silinmelerini talep etme hakkı;
 • DSGVO Yönetmeliği Madde 18 uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı;
  • verilerin doğruluğu tarafınızca reddedildiği sürece;
  • söz konusu veri işleme yasalara aykırı olduğu, ancak siz bunların silinmesini reddettiğiniz sürece;
  • verilere artık ihtiyacımız olmadığı, ancak sizin bu verilere yasal hakların ileri sürülmesi, uygulanması veya müdafaası için ihtiyaç duyduğunuz sürece, veya
 • DSGVO Yönetmeliği Madde 21 uyarınca verilerin işlenmesine karşı itirazda bulunduğunuz sürece;
 • DSGVO Yönetmeliği Madde 20 uyarınca, bize sunduğunuz kişisel verilerinizi düzenlenmiş, alışılagelmiş ve  mekanik olarak okunabilen bir formatta alma veya başka bir sorumluya iletilmelerini talep etme hakkı;
 • DSGVO Yönetmeliği Madde 77 uyarınca, bir denetim makamında şikayette bulunma hakkı. Genellikle bunun için daimi ikametgahınızın veya işyerinizin veya şirket merkezimizin denetim makamına başvurabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasına ilişkin sorularda, verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirme, düzeltme, kısıtlama veya verilerin silinmesi ve de icabında verilmiş izinlerin geri alınması veya belirli bir veri kullanımına ilişkin veya verilerin aktarılabilmesi hakkına itiraz etme konusunda lütfen işletmemiz kapsamındaki Veri Koruma Sorumlusuna başvurunuz:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de

5. İtiraz hakkı

Bir menfaat değerlendirmesi çerçevesinde ağırlıklı olan, haklı menfaatlerimizin korunması için kişisel verileri yukarıda belirtildiği gibi işlediğimiz sürece, verilerin işlenmesine geleceğe yönelik itiraz edebilirsiniz. Söz konusu işleme, doğrudan pazarlama amaçlı gerçekleştiği takdirde, bu hakkı dilediğiniz zaman yukarıda belirtildiği üzere kullanabilirsiniz. Veriler başka amaçlarla işlendiği takdirde, yalnızca özel durumunuzdan kaynaklı sebepler söz konusu olduğunda itiraz hakkınız bulunmaktadır.

İtiraz hakkınızı kullanmanızdan sonra kişisel verileriniz, işlenmelerinin sizin menfaat, hak ve özgürlüklerinizden ağır bastığını gösteren zorlayıcı korunma gerektiren sebepleri belgeleyemediğimiz, veya verilerin işlenmesi yasal hakların talep edilmesi,  kullanılması veya savunulması yararına olmadıkça, bu amaçlarla artık işlemeyecektir.

Bu durum, verilerin işlenmesi doğrudan pazarlama amacıyla gerçekleştiğinde geçerli değildir. O halde kişisel verileriniz bu amaçla artık işlenmeyecektir.