SSS Açık Çağrı

Diyarbakır, Gaziantep, İzmir ve kentlerin komşu illerinden birinde yaşamıyorsam doğrudan başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Başvuru formunun birinci bölümü olan “Şehir” kısmında Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kilis, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman dışında bir şehir belirtilmesi teknik eleme sebebidir. Bu şehirlerin dışında bulunan kişi, girişim ve kurumlar; bu şehirlerden yerel ortak edinip projeye dahil olabilirler ancak doğrudan başvuramazlar. Başvuruyu sadece listede adı geçen şehirlerden birinde bulunan yerel ortak yapmalıdır ve destek kararı halinde sözleşme de bu kişiyle imzalanacaktır.

Herhangi bir tüzel kişilik ile bağlantım bulunmuyor. Şahsen başvuru yapabilir miyim?

Evet. Birinci soruda listelenen şehirlerden birinde ikamet ediyor olmak kaydıyla şahıs olarak da başvuru yapabilirsiniz.

İnisiyatif başvurusu, kurumsal başvuru olarak mı değerlendirilir?

Türkiye’de inisiyatifler tüzel kişilik olarak tanımlanmıyor. İnisiyatifi temsilen şahıs başvurusu yapılabilir.

Başvuruda bulunmak için T.C. vatandaşı mı olmam gerekiyor?

Hayır. Ancak yukarıda adı geçen şehirlerden birinde ikamet ediyor olmak ve Türkiye’de banka hesabına sahip olmak gerekiyor.

Hangi dillerde başvuru yapabilirim?

Başvuru dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Başka dillerde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Tüzel kişilik ile yapılan başvurularda başvuran kişi kurumun imza yetkilisi mi olmalıdır?

Evet. Kurumsal başvurularda destek kararı halinde sözleşmeyi yetkili kişi imzalayacaktır.

Toplumsal temelli çalışmalar yürüten bir kişi/inisiyatif/kurum olarak bu fona başvuru yapabilir miyim?

Evet, eğer yürüteceğiniz proje doğrudan kültür sanat alanıyla çalışma alanınızı ilişkilendiren bir proje ise, kültürel altyapıya katkıda bulunuyorsa ve başvuru kriterlerini yerine getiriyorsa başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruda iletişim planı olarak sadece görünürlük için kullanacağımız sosyal medya mecralarını yazmam yeterli mi?

Hayır, başvuranların iletişim planı ve stratejisini detaylı şekilde açıklamaları, projenin hangi nitelikleri nedeniyle hangi mecraları seçtiklerini gerekçelendirmeleri beklenir. Projenin farklı aşamalarında sosyal medya dışında hangi iletişim kanallarının kullanılacağının belirtilmesi ve zamansal planlama sunulması önemlidir.

Kendi bütçe formatımı kullanabilir miyim?

Hayır. Kültür için Alan’ın web sitesindeki bütçe formatının kullanılması şarttır. Başka formatta bütçe kullanılması eksik başvuru olarak değerlendirilir.

Bütçe formunu projemin gereklerine göre uyarlayabilir miyim?

Evet. Bütçe formundaki kalemler farklı projelere göre kullanılabilecek başlıklara dair fikir vermesi amacıyla çeşitlendirilmiştir. Kendi projenize en uygun olan, farklı şekillerde bölümlendirdiğiniz ve başlıklandırdığınız bütçe kalemleri kullanabilirsiniz. Bütçeyi yüklemeden önce kullanmadığınız, ihtiyacınız olmayan örnek kalemleri silerek, kalem numaralarını uygun şekilde düzenlemelisiniz.

Sadece fiziksel ya da sadece dijital ortamda uygulanabilecek proje sunabilir miyim?

Fiziksel, dijital ya da her iki ortamı da içeren karma projeler ile başvurulması mümkündür. Proje başvurularında sağlık önlemleri de dikkate alınmalıdır.

Başvuran kişi olarak projede üstleneceğim görevler için bir ödeme alabilir miyim?

Evet. Proje başvurusunu yapmış olanlar, üstlenecekleri görevlerin tamamı için, bütçenin en fazla yüzde beşini kendilerine tahsis edebilirler.

Destek tutarından yurtdışındaki harcamaları karşılamam mümkün müdür?

Hayır. Hibe tutarı başvuruya elverişli şehirler ve gerekirse Türkiye sınırları içindeki diğer yerlerde harcanabilir. Ancak, istisnai olarak yalnızca Kültür için Alan’ın ortakları olan ülkeler Almanya, Hollanda, Fransa ve İsveç dahilinde yapılacak proje harcamaları değerlendirmeye alınabilir.

Proje için gerekli olan teknik ekipman alımında bir sınır var mıdır?

Evet. Gerek görülen bütün ekipman detaylı şekilde belirtilmelidir. Ekipman başına satın alma sınırı en fazla 800 Avrodur.

Desteklenen projem için Kültür için Alan’ın ortaklarından bir ya da birkaçına ilave destek başvurusunda bulunabilir miyim?

Hayır. Kültür için Alan’ın herhangi bir kaynağından halihazırda desteklenen bir proje için Türkiye’deki Goethe-Institut (Alman Kültür Merkezi), Hollanda Büyükelçiliği, Fransız Kültür Merkezi (Institut français de Turquie) veya İsveç Başkonsolosluğu ilave fon sağlayamaz. Başka fon kaynaklarının projelerinize dahil olması mümkündür ve teşvik edilen bir durumdur.

Projem desteklenirse uygulama süresinin sonunda rapor sunacak mıyım?

Evet. Sözleşme imzalandıktan sonra proje uygulayıcılarına yazılı ve finansal rapor formatlarımız gönderiliyor. Tüm uygulama aşamaları Kültür için Alan ofisleri tarafından yakından takip ediliyor.