Barbaros Su Kültürü Mirası

Hazal Öztetikler – Burcu Ertunç

Araştırma, Sergi

İzmir

01/05 – 30/11/2021

‘’Barbaros Su Kültürü Mirası’’, Urla’nın Barbaros köyünün somut ve somut olmayan su kültür mirasını araştırıyor. Proje, yöredeki insanların su döngüsü, kültür ve miras kavramları ile ilişkilerini doğa sanatıyla canlandırarak, köyün yüzyıllarca yağmur suyu hasadında kullandıkları kuyularının yeniden deneyimlenmesi ve suya dair hikâyelerinin geleceğe aktarılması için faaliyetler düzenliyor. Sözlü tarih çalışmalarından hareketle, köyün, kuyuların, göletlerin ve diğer su kültürü varlıklarının herkes tarafından ziyaret edilebileceği bir kültür rotası hazırlanıyor.

Su ve insan ilişkisinin yereldeki güncel durumuna dikkat çeken proje, konuyu gündeme taşımak hedefiyle yakın çevrede yürütülen su hakkındaki bilimsel araştırmalardan da destek alıyor. Köy sakinlerinden grafik tasarımcı Bircan Akay, köyün suya dair hikâyeleri için illüstrasyonlar üretiyor. Projenin mekân destekçisi Mimas Sanat Evi ve Atölyesi’nde gerçekleşen sergide, süreç boyunca derlenen hikâyelerin metinsel ve görsel aktarımları, doğa sanatı eserlerinin fotoğrafları ziyaretçilere açılıyor. Köy sakinlerinden oluşan proje ekibinin yanı sıra, doğa sanatçıları için açık çağrı ve köy sakinleri için sanat atölyeleri düzenleyen proje, ayrıca Barbaros Köyü’ne kalıcı yeryüzü sanatı eserleri bırakan Patika Sanat Grubu’nun paydaşlığı ile yürütülüyor.