Bir Mahallenin Hafızası: Kale

Görsel Sanatlar

Sergi

İzmir

01/06 – 30/11/2020

‘Bir Mahallenin Hafızası: Kale’ sanat projesi, İzmir’in Bergama ilçesindeki Pergamon Akropolü ’nün eteklerinde, yüzlerce yıldır Rumların, Ermenilerin, Müslüman muhacirlerin, mübadillerin ve günümüzde sayıları giderek artan metropol kökenli yeni nesil göçmenlerin yaşadığı üç mahalleyi kapsayan Kale Mahallesi’ne odaklanıyor.

Projede, mahallenin kent belleğindeki yeri psikocoğrafya, kentsel mekân, bireysel bellek, yaşam kültürü ve sözlü tarih kavramlarıyla birlikte ele alan atölyeler, seminerler ve uzman sunumları düzenliyor. Günseli Baki’nin ‘Bir Mahallenin Keşfi: Psikocoğrafya Atölyesi’ ve Yücel Tunca’nın ‘Bir Mahallenin Kayıtları: Belgesel Fotoğraf Atölyesi’ ile bu atölyeleri destekleyen sözlü tarih uzmanı Eda Yiğit’in ‘Kültür Sanat Pratiklerinde Anlatının Yeri’ ve Prof. Dr. Melek Göregenli’nin ‘Kent, Zaman, Kimlik, Mekân’ seminerlerine açık çağrıyla başvuran 10 fotoğrafçı ve görsel sanatçı katılıyor. Arkeolog Bülent Türkmen’in ‘Hellenistik Dönem’de Kale Mahallesi’nde yaşam üzerine bir deneme’ ve araştırmacı yazar Sefa Taşkın’ın ‘Kale’de Bir Sokak: Abacıhan’ sunumlarıysa herkesin katılımına açık olarak çevrimiçi gerçekleştiriliyor. Projeye dair tüm birikim, Sarı Denizaltı İnisiyatifi’nin websitesinde görülebiliyor.