Afet Sonrası Kültürel Eğitim Programı

A Corner in the World

Kapasite Geliştirme, Eğitim

Türkiye, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir

25/05 – 18/06/2023

Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerde 11 şehirden 14 milyonu aşkın insan etkilendi, birçok kültür sanat kurumu etkinliklerini gerçekleştiremez hale geldi. Kültür için Alan; afet süresince önemli rol oynayan kültür aktörlerine ve sanatçılara destek olmak, bölgedeki çalışmaları güçlendirmek ve iyileşmeye katkı sağlamak amacıyla, eğitim programını afet sonrası kültürel pratiklere uygun şekilde yeniden tasarladı.

A Corner in the World işbirliğinde Diyarbakır, İzmir ve Gaziantep’te gerçekleştirilen üç eğitim programı, deprem bölgesinde aktif olarak çalışan ya da proje yapmayı planlayan 60’a yakın katılımcıyı ağırladı. Program serisinde Kültür için Alan’ın partner ülkeleri olan Almanya, Fransa, İsveç, Hollanda’dan profesyonellerin yanı sıra Türkiye’deki sivil toplum örgütleri psikososyal iyileşme, topluluk etkileşimi, kültürel koruma ve sosyo-kültürel farkındalık gibi konuları afet sonrası durum özelinde değerlendirerek sunumlar gerçekleştirdi. Afet Sonrası Kültürel Eğitim Programı’nda katılımcılar, sanat aracılığıyla çocuk ve gençlere psikososyal destek; kolektif hafıza ve kültürel miras; kültürel aktörler, kurumlar ve mekanların yeniden canlandırılması gibi başlıkları afet bölgelerinde gerçekleştirilen örnek çalışmalar üzerinden inceleyerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

25-27 Mayıs İzmir’de, 2-4 Haziran Diyarbakır’da ve 16-18 Hazitan Gaziantep’te gerçekleşen üç günlük programlarda katılımcılar; uluslararası tanınırlığı olan profesyonel eğitmenlerin atölye, konuşma ve sunumlarına katıldı, deprem odaklı proje ve etkinliklerini geliştirebilmek üzere birebir diyaloglar kurdu.