Gelecek Şimdi

A Corner in the World

Kültürel Karşılaşmalar, Konferans ve Panel

Türkiye, İstanbul

07/12 – 08/12/2019

Kültür için Alan, değişim yaratıcılarını daha iyi bir gelecek hayal etmeleri yönünde teşvik ediyor ve bu amaçla geniş bir yelpazedeki aktivite ve organizasyonları destekleyerek projelerini ortaya koymalarını sağlıyor. Büyük değişimlerin yaşandığı dönemde, kültür sanat alanlarında ve disiplinler arası boyutta işbirliği yapma kabiliyeti, dönüşümü ve ortak geleceğimizin birlikte yaratılmasını sağlayabilir. Kültür için Alan tarafından desteklenen İzmir, Diyarbakır, Gaziantep ve başka şehirlerdeki örnek projeleri içeren ‘Gelecek Şimdi: Türkiye’de Kültürel Pratiklerin İnşası ve Yeniden İnşası’ başlıklı Kültürel Karşılaşmalar programı, kültür aktörlerinin bakış açıları ve deneyimlerini odağına alıyor. Program, kentsel dönüşüm, miras, yerel ve küresel bağlamda kültür ve sanata erişim gibi çağdaş meselelere odaklanarak ilham veren tartışmalara olanak sağlıyor.

Program içerdiği yaratıcı buluşma yöntemleri ve merak uyandıran tartışmalar, örnek sanat eseri sunumları, konuşmalar ve çalışma oturumlarıyla kültür aktörlerine bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri özgür bir platform yaratıyor. Kültür sanat alanından çok sayıda profesyoneli İstanbul’da yer alan modern ve çağdaş sanat müzesi ve kültür merkezi ARTER’in yeni binasında bir araya getiren Kültürel Karşılaşma programı, bu bağlamda, oyuncu, merak uyandıran ve yapıcı bir etkinlik olarak tasarlandı. Kültürel Karşılaşmalar programının hedef kitlesi kültür sanat organizasyonlarından sivil girişimlere, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere, yerel ve kamu yetkililerinden ulusal ve uluslararası basına kadar geniş bir ağı kapsıyor.

Katılımcılar: Saliha Yavuz, Sarp Keskiner, Cenkhan Aksoy, Cenk H. Dereli, Derya Efe Uluca, Devrim Kınlı, Rıdvan Kuday, Remzi Sever, Murat Aygün, Mesut Gever, Neşet Güçmen, İbrahim Bayat, Eda Tapancı, Devrim Demir, Serkan Taycan, Abdulwahab Alali , Mehmet Akif Kanar, Rawan Magarbeh, Muhammed Ayman Jesry, Ömer Kılıç