Kültür Yönetimi Eğitim Programı – Gaziantep 2022

A Corner in the World

Kapasite Geliştirme, Eğitim

Türkiye, Gaziantep

10/06 – 12/06/2022

A Corner in the World işbirliğinde gerçekleşen Kültür için Alan Kültür Yönetimi Eğitim Programı, proje şehirlerinde kültür yönetiminin temel konularını yerel ihtiyaçlar özelinde ele alıyor.

Programın son ve üçüncü ayağı, Gaziantep ve komşu şehirlerinden 15 katılımcı ile 10-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor. Program, dünya çapında baş gösteren ekonomik kriz ve pandemi gibi sorunların üretim pratiklerine ve kültür-sanat ortamına etkisini yerel bağlamda merceğe alıyor. Üç gün süren programda katılımcılar, kültür yönetiminin temel konularının yanı sıra sanatsal üretim, fikir geliştirme, çokkültürlülük, kurumlaşma, değerlendirme, kimlik, kültürel farklılıklar ve benzerlikler, entegrasyon ve göç gibi meseleleri kendi pratikleri ve deneyimleri üzerinden inceliyor. Tartışma ve atölyeler Gökçe Dervişoğlu Okandan kolaylaştırıcılığında gerçekleşiyor.

Grup atölyeleriyle birlikte eğitim programına, Çanakkale Bienali’nden Deniz Erbaş, Bilgi Üniversitesi’nden Asu Aksoy, Antep Kısa Film Festivali’nden Serkan Aksak, Gazişehir Tiyatro Festivali’nden Hasan Ergün, Gaziantep Üniversitesi’nden Sinan Tankut Gülhan, Neol’dan Aslı Sevinç, Kırkayak Kültür’den Kemal Vural Tarlan, Türkiye Avrupa Vakfı’ndan Sinan Egemen, Nefes Müzik Okulu’ndan İbrahim Muslumani, Evelien Kunst ve Nazlı Çevik Azazi Seiba sunumlarıyla katkı sağlıyor. Kültür-Sanat Aracılığıyla Toplumsal Şekillenme, İzleyicilerini Tanıma Yolları, Kültür-Sanat Kurumları için Topluluk Oluşturma, Hikaye Anlatıcılığı Teknikleri ve Proje Yazımı ile Bütçelendirme tartışılan konular arasında yer alıyor.