© Research at Lake Meke, 2018; photo: Devrim Murat Lüküslü

Devam eden

Kum Fırtınası ve Sonra Toz Vardı

Atölye

Gaziantep

14/11 – 11/12/2018

Farklı coğrafyalarda karşımıza çıkan kum fırtınaları ne anlama geliyor? Avrupalı, İranlı ve Türk kurumlar, araştırmacı ve sanatçıların ortaklığıyla yürütülen ‘Kum Fırtınası ve Sonra Toz Vardı’ projesiyle kum fırtınasının neden ve sonuçları araştırılıyor. Fırat ve Dicle nehirleri boyunca, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Mardinde yaşayanlara ulaşan katılımcılar, hem buralardaki insanlarla konuşuyor hem de çölleşmenin bölgenin sosyal yapısına etkileri konusunda farkındalık yaratıyorlar. Proje kapsamında Serkan Taycan film çekimi yoluyla ekolojik belgeleme; Sarah Maske ve Ayat Nejafi de Gaziantep Üniversitesi ve Kırkayak Kültür Merkezinden yirmi beş katılımcıyla kum fırtınalarının Mezopotamya bölgesine etkileri üzerine atölye gerçekleştiriyorlar. Bölgeye dair edinilen bilgilerden yola çıkarak bir film ve üç boyutlu çağdaş sanat eserleri proje kapsamında üretilecektir.