Atma Kullan

Tasarım

Eğitim

İzmir

02/10/2018

Atma Kullan‘ projesinin arkasında yatan felsefe, tüketim ve atık kültüründen uzaklaşıp tüketici olmanın yanı sıra üretici de olmaya yönelik atılan ilk adımları kapsıyor. Proje, yenilikçi tasarım ve herkesin fayda sayladığı döngüsel ekonomiyi oluşturma fikrini uygulama biçimi olarak ortaya konuyor.

‘Atma Kullan’ atölyeleri Türkiye’deki çeşitli okullarda eğitim göre farklı yaşlardan çocuklara, özellikle de yaşamlarını köylerde sürdürenlere, odaklanıyor. Proje, genç neslin atılan nesneleri etkin toplama, hazırlama ve işlevsel hale getirme konularında bilgilenmelerine katkı sağlıyor. Atölyelerle kalıcı farkındalık yaratmak, atık miktarını azaltmak, katılım ve çevre konusunda bilinçlendirme vasıtasıyla çocukların yaratıcılıklarını desteklemek hedefleniyor. ‘Atma Kullan’ projesinin arkasındaki sosyal ve yaratıcı güç olan Banu Uğural, projenin amaçlarını hem kolektif hem de aydınlatıcı olarak tanımlıyor: ‘Benim görevim, farkındalık yaratmak ve insanların atık problemlerine çözümler üretmek arasında bir köprü oluşturmak. Arzum, insanların zekâlarını, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını doğayla uyum içinde kullandıkları bir döngüsel ekonomi yaratmaya yönelik bir tavır oluşturmak.’