Atölye Sosyal Etki Atölyeleriyle Kültürel Proje Yönetimi

Anadolu Kültür

Eğitim

Gaziantep

27/07 – 29/07/2018

Gaziantep’teki kültür yöneticileri düzenlenen atölyelerle bölgedeki sosyal ve sanat ortamının dönüşümünün aktörleri olma yolunda önemli bir adım atıyorlar. Anadolu Kültür işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Sosyal Etki Atölyeleriyle Kültürel Proje Yönetimi’ programı, katılımcılara bu alanda temel bilgilere sahip olma fırsatı sunuyor. Gaziantep Mimarlar Odası, Hüseyin Enç Kültür Merkezi ve Millenium eOfis binasının salonlarında gerçekleşen iki aşamalı derslerle katılımcılar kültür projelerinin toplum üzerindeki etkisini keşfediyorlar. Etkili bir kültürel proje yönetimine dair hem teorik hem de pratik bilgilerin aktarıldığı ilk atölye Aslı Şüküroğlu ve Halil Öz tarafından gerçekleştiriliyor. Mikro fonlardan faydalananlara yönelik üç günlük bu aşamada, toplumun sosyo-politik ortamdan doğan ihtiyaçlarının saptanmasının ve doğru bir proje planı için gerekli bilginin toplanmasının önemine odaklanılıyor. Ayrıca planlanan faaliyetlerin ortaya konması, bunların etkilerinin ölçümlenmesi ve başarıyı değerlendirmek üzere doğru ölçütlerin saptanması gibi başlıkları da içeriyor. Atölyelerin 27-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen ikinci aşaması ise daha ziyade geleceğin kültür yöneticisi adaylarına yönelik. Suriye ve diğer yerlerden katılımcıları Türkiye’deki genel ortama aşina hale getirmenin yanı sıra sosyal etkisi olan girişimlere ilişkin bakış açası sunuyor. Dahası, katılımcılar, sanat yoluyla toplumu güçlendiren eklektik ve ortak çalışmalarla halihazırda bu tarz kültürlerarası projeler ortaya koyan kültür aktörlerinin deneyimlerini inceliyorlar.