Camera Obscura – Ters Yüz

Murat Kartal-Lütfü İrdem

Görsel Sanatlar

Eğitim, Sergi

Diyarbakır

11/10 – 31/12/2020

2020’nin ilk aylarından itibaren Covid-19 salgını tüm insanlığı evlerine kapattı ve dış dünya ile olan bağlantımızı bir süreliğine çevrimiçi bir modele dönüştürdü. Proje, dünyanın bu yeni haline uyum sağlamaya çalışıp, yeni üretim ve sergileme biçimlerini düşünürken, fotoğraf üretme gelenekleri arasında ilkler arasında yer alan ve günümüzün dijital dünyasına uyarlanabilecek bir teknik olan ‘camera obscura’ ya odaklanıyor.

‘Camera Obscura-Ters Yüz’, fotoğrafın bulunuşuna ön ayak olmuş ‘camera obscura’, yani bilinen adıyla karanlık oda tekniğinin günümüz normallerine uygun bir üretim biçimi olup olamayacağı sorusu üzerine inşa ediliyor. Açık çağrı yoluyla belirlenen 20 katılımcı çevrimiçi oturumlarla öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay Göktan’dan ‘camera obscura’ tekniği ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler alıyor. Bu eğitimler ışığında dışarıdaki görüntüyü karanlık oda tekniğiyle duvarlarına yansıtan katılımcılar, odalarını birer tuvale dönüştürüyorlar. Üretilen eserler dijital ortamlarda düzenlenecek olan çevrimiçi bir sergi ile izleyiciyle buluşuyor.