Diyarbakır Peşrevi

A4

Eğitim, Sergi

Diyarbakır

25/04 – 30/12/2019

A4 Açık Sanat Alanı’nın ‘Kentsel Bellek ve Sanat Üretimi’ başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen ‘Diyarbakır Peşrevi’ sergisinde Diyarbakır’da yaşayan genç sanatçılar ile alanında uzman isimler, ‘ortaklık’ kavramı üzerinden kentin yakın tarihinin ve hafızasının izini sürüyorlar. Katılımcılar farklı formatlarda üretim yapabilecekleri açık uçlu atölye çalışmasında, Berlin’de yaşayan küratör Misal Adnan Yıldız’la bir araya geliyorlar. Yaşadığımız yerle kurduğumuz farklı ilişkilenme biçimlerinden yola çıkan sanatçılar, atölye süresince temel olarak ‘Ortaklıklarımız, ortak alanlarımız ve ortak paydalarımız nelerdir?’ sorusuna yanıtlar arıyorlar. Eleştirel düşünme mekanizmalarını tetiklemeye ve taze bir söylem arayışına adanan proje kapsamında mimar ve projenin eş küratörü Dicle Beştaş sürece katkıyı ve katılımcılarla ilişkileri Yıldız ile birlikte şekillendiriyor. Mekan kavramını iç/dış mekan, kamusal alan, cadde, sokak, mimari müdahale, ortak yaşam alanları ve izinli kullanımlar gibi farklı tariflerle ele alan katılımcılar, tartışma aşamasından projelerinin sergilenmesine kadarki süreçte farklı metotlar ve üretim olasılıkları deniyorlar. Proje neticesinde ortaya konan çalışmaların ise bir kitapta toplanması planlanıyor.