Kumdan Kaleler

Merkezkaç Sanat Kolektifi

Çağdaş Sanat

Eğitim, Sergi, Söyleşi

Diyarbakır

15/04 – 15/11/2024

Merkezkaç Sanat Kolektifi ve  Ulme35’in  (Almanya) işbirliği projesi “Kumdan Kaleler”, Kültür için Alan Uluslararası Ortak Üretim Fonu’nun desteğiyle Diyarbakır’da atölye, sergi ve söyleşilerle hayat buluyor.

Göç olgusunu Gilles Deleuze’ün ele aldığı “organsız beden” ve “yersiz-yurtsuzlaşma” ile Heidegger’in “köklere bağlılık” kavramından hareketle felsefi, psikolojik ve toplumsal anlamda irdelemeyi amaçlayan projede, Diyarbakır ve çevre illerinde yerinden edilen, deprem ya da savaş sonrası göç etmek zorunda kalan sanatçıların ortak çalışmalarına alan açıyor. 20’den fazla sanatçı, beslendikleri coğrafyanın kültür ve sanat üretimlerini nasıl şekillendirdiğine dair deneyimlerini  aktarırken “Volume” başlıklı atölye serisinde açık çağrıyla belirlenen katılımcılar sanatçılarla birlikte kollektif çalışmalar yürütme imkanı buluyor.