Ekinoks Günlükleri

K2 Güncel Sanat Merkezi

İzmir

23/09 – 06/10/2018

Doğa yepyeni bir mevsime uyanırken beraberinde de pek çok değişimi getiriyor. K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ekinoks Günlükleri-Sonbahar 2018’ bu değişimi K2 Urla Nefes Alanı’nda (K2UNA) kutlamaya davet ediyor. Yeniden doğaya dönüp onun yol göstericiliğinden ayrılmama yaklaşımının benimsendiği PORTIZMIR4’ün (4. Uluslararası İzmir Güncel Sanat Trienali) odağında yer alan K2UNA için özel olarak bir sanatçı yerleşkesi geliştirildi. Bu ormanlık alanın sanatçıların doğayla iç içe yaşadıkları ve bundan hareketle üretim gerçekleştirdikleri, insan varlığının zihin, beden ve ruh olmak üzere tüm boyutlarının gözetildiği, komünal bir yaşam kurgusu sunması hedefleniyor.

‘Ekinoks Günlükleri-Sonbahar 2018’ Emel Kayın, Cansu Ergin ve Sami Hosseini’nin ‘Mekân Hikâyeleri ve Bedenin Ekinoksu’ başlıklı etkinliğiyle başlıyor. Sivavox ‘08 projesinin bir ayağı olarak seyirciler farklı günlerde Sam Karpienia, Şinadika, Jan Mittendorp ve Buca Blues Trio konserleriyle ekinoksu doğanın içinde, müzikle kutluyor. Ayrıca Mimar Michael E. Young ve Mimar David Scognamiglio önderliğinde bir hafta atölye çalışmasına katılan mimarlık ve tasarım öğrencileri, ortaya koydukları ‘Site+Light’ geçici mekân enstalasyonu ile K2UNA’ya farklı bir dokunuş katıyorlar. Çalışmanın odağında bu ekolojik sanat ortamına uygun bir ‘doğal bir geçici yerleştirme’ yaratma fikri bulunuyor.