Evlerin Evi

Nefes Foundation

Görsel Sanatlar

Eğitim

Gaziantep

09/09/2018

Arapça’da ‘Evler Evi’ anlamına gelen ‘Beit Beyuut’ projesi, Gaziantep’teki 8-10 yaş arası Suriyeli çocukların resim, ritim ve koro çalışmaları kapsamında bir araya geldiği bir proje. Eğitim faaliyetleri kapsamında öğrenciler temel resim teknikleri ve Suriye ve Türk müziğinden derlenen geleneksel ezgilerden oluşan bir repertuar üzerine temel müzik eğitimi alacaklar. Ayrıca Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesine yapılacak olan ziyaretle çocukların yerel kültür ve kültürel mirasla bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. 9 Eylül’de Ömer Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenecek olan konserle noktalanan proje, Suriyeli çocukların kültürel kimliklerini ve özgüvenlerini sanat yoluyla güçlendirme hedefinden yola çıkarken; Türkiyeli ve Suriyeli çocukları kültür, sanat ve kültürel çoğulculuk konuları etrafında uzun soluklu hedeflerle bir araya getirebilmek için tasarlanan gelecek projelerin ilk adımı olma özelliğini taşıyor.