Kuşlar Üzerinden Göçün Seyri

Emre Burhan

Belgesel, Görsel Sanatlar

Eğitim

Gaziantep

06/06 – 30/11/2020

Göç süreçlerini kuş metaforu üzerinden işleyen ‘Kuşlar’ atölye ve belgesel projesi, sanatçı ve araştırmacı Emre Burhan yürütücülüğünde Gaziantep’in Hacıbaba Mahallesi’ni odağına alıyor. Disiplinlerarası bir proje ekibiyle göçmenlik türlerini yerli ve Suriyeli kuş besleyicilerinin deneyimlerine odaklanarak izleyiciye sunuyor. 50 dakika süren belgesel Hacıbaba Mahallesi’nin göçle olan temasını tarihsel bir bağlamda inceleyip, göçün çok katmanlı yapısını kuşlar etrafında üzerinden anlatıyor.

Kent, göç, deneyim, mekân, görsel sosyoloji, antropoloji ve film yapım süreçlerine dair teorik eğitimlerin gerçekleştiği çevrimiçi atölyeler sayesinde, farklı disiplinlerden öğretim üyeleri 10 Suriyeli ve 10 yerli katılımcıyla bir araya geliyor. Proje, göç semti Hacıbaba’yı farklı sosyal medya hesaplarında kırk binin üzerinde izleyiciyle buluştururken ilgililere göçün farklı perspektiflerle nasıl yeniden yorumlanabileceğini göstermeyi hedefliyor.