F: Fotokopi

Hayy Açık Alan

Eğitim, Sergi, Söyleşi

İzmir

04/05 – 01/06/2019

Fanzin nedir? Fanzin başkaldırıdır, hiçbir kurala tabi olmamaktır. Fanzin, fotokopiyle çoğaltmak, elden dağıtmaktır. Ele alnınan konuyu sınırlı olanaklarla okuyucuya sunmaktır. Umut Altıntaş’ın küratörlüğünde Hayy Açık Alan’da gerçekleşen F Sergisi, ismini fotokopi ve fanzin kelimelerinin baş harfinden alıyor. Sergi, Ankara, Eskişehir, İzmir, Istanbul, Indianapolis ve Porto’dan 21 sanatçıyı bir araya getirerek fanzin olmanın düşünsel ve teknik yollarına odaklanıyor. Proje kapsamında sanatçılar fotokopi makinesinin sınırlı imkanları dahilinde, yalnızca A5, A4 ve A3 boyutları içerisinde kalarak, özgünlük, kopyalama, çoğaltım, dağıtım ve format gibi kavramları sorguluyor. Her sanatçı, sergide, kendi mesleki pratiklerini de dahil ederek ortaya koydukları fotokopi iş ile yer alıyor. Fanzin kültürünün kavramsal bir temsil biçimi olarak da tanımlanabilecek bu denemeler, F üst başlığı altında, kendi isimlerini taşıyan, özgün bir yayına dönüşüyor. F’nin İzmir’deki ilk sergisinde Yunus Ak, Ilgın Deniz Akseloğlu, Cenkhan Aksoy, Gizem Hız Altıntaş, Umut Altıntaş, Özgür Demirci, Orkun Destici, Canan Erbil, Borga Kantürk, Okay Karadayılar, Ezgi Ceren Kayırıcı, Melike Koçak, Toros Mutlu, Aslı Narin, Metehan Özcan, Sarp Sözdinler, Melike Taşcıoğlu, Kusay Tatlı, Berkay Tuncay, Merve Ünsal, Erdem Varol’un çalışmaları ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergilerin yanı sıra söyleşi ve atölyelerin de gerçekleşeceği F projesi, İzmir’den sonra, yeni katılımcıların da dahil olmasıyla birlikte Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da devam edecek. Proje sanatçı yayınlarıyla ilgilenen kurum ve kütüphanelerin arşivlerinde yer alacak.