Fabrika: Mekanın Hafızası, Hafızanın Mekanı

Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi 

Fotoğraf

Araştırma, Eğitim, Sergi

İzmir

15/05 – 13/11/2022

“FABRİKA: Mekânın Hafızası, Hafızanın Mekânı”, modernleşme sürecinde kasabalı kimliğinden sıyrılıp kentlileşme yoluna giren Bergama’da derin izler bırakan Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası’nı kent sosyolojisi, ekonomisi ve kültürü ekseninde toplumsal bellek, endüstriyel miras ve emeğin miras hakkı kavramları üzerinden inceleyerek transdisipliner bir kültür sanat yaklaşımı sunuyor.

Proje; gençlerin, akademisyenlerin, sivil alan aktivistlerinin, görsel sanatlar, kültür ve tasarım alanında çalışan aktörlerin bir arada üretimlerine aracı oluyor. Mekan ve insan odaklı hafıza sergisi, arşiv ve sözlü tarih kayıtlarını içeren web sitesi, üniversiteli gençlerin endüstriyel miras alanları üzerine gelecek tahayyülleri, Rastminus Tasarım Kolektifi’nin katılımı ve Gazhane Çevre Gönüllüleri’nin katkısıyla tasarım atölyeleri için hazırlanan konuşmalar dizisi, paneller, yaşayan kitap, hafıza yürüyüşleri ve performanslarla genişleyen katılımcı bir yol izliyor. “FABRİKA” projesinin 160 sayfalık araştırma kitabı da 21 Ekim’de Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı’nda açılan sergiyle eş zamanlı olarak izleyicilerle buluşuyor.