Fotoğraf: Öncesi ve Sonrası

13 Metrekare Sanat Kolektifi

Film

Eğitim

Diyarbakır, Mardin

12/10 – 15/11/2019

Bir fotoğraf karesinde, zaman durur, mekanlar sabitlenir, duygularsa süreğenleşir. 13 Metrekare Sanat Kolektifi, ‘Fotoğrafın Öncesi/Sonrası Stop-Motion Film Atölyesi’ ile katılımcıları bir fotoğraf karesinin kapsadığı bütün ‘an’ları, tüm bileşenleriyle irdelemeye davet ediyor. Katılımcıların ailelerine ilişkin fotoğraf alternatifleri ya da video ile destekledikleri bir anlatıyla başvurabilecekleri proje çerçevesinde, atölye çalışmalarının yanı sıra güncel kültürel meselelere odaklanan söyleşiler de gerçekleştiriliyor. Sanatçılar Evrim Kavçar, Berat İlk ve Arda Erdikmen’in eşliğinde, atölye süresince fotoğraf kareleri ile üretilecek video çalışmaları üzerinden yaşamsal sürekliliğinin izleri, her bir katılımcının oluşturduğu görsel dil aracılığıyla kuruluyor. Fotoğrafın belgelediği o an, kentin belirli mekanları ve dönemin sosyo-kültürel durumuna dair bilgi üretirken; ortaya çıkan stop-motion videolar aynı zamanda kentin alternatif belleğini yeniden oluşturma imkanı yaratıyor.