Genç Sanatçılar Atölyede

Merkezkaç Sanat Kolektifi

Görsel Sanatlar

Eğitim

Diyarbakır

19/09 – 10/10/2018

Eylül ayında başlayıp Ekim ayında da devam edecek atölyelerle genç sanatçılar Diyarbakır’da yaratıcı bir çağdaş sanat aurası oluşturuyorlar. Merkezkaç Sanat Kolektifi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Merkezkaç Çağdaş Sanat Atölyeleri’ ile genç sanatçıların üretim süreçlerini destekleyerek potansiyellerini görünür kılmak hedefleniyor. Çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden üretim odaklı dört farklı atölyenin gerçekleştirileceği projenin ilk aşamasında sanatçılar, Orhan Cem Çetin ile fotoğraf atölyesine katılıyorlar. Bu atölyede kendi sözcüklerini dışa vurdukları çalışmalarını, gerçekliğin izdüşümü olduğu kabul edilen fotografik görüntülerle anlatmak üzerine bir çalışma yürütüyorlar. Eşzamanlı diğer atölyede ise katılımcılar, Istanbul Performance Art’ın kurucusu Pınar Derin Gencer ile Performans Sanatı Atölyesi’nde bir araya geliyorlar. ‘Performatif Bedenler’ isimli atölyede katılımcılar, bedeni kullanarak bir performans inşa etme ve bunu ortaya koyma süreciyle ‘bedenin belleği’ üzerine yoğunlaşıyorlar.Çağdaş sanatta enstalasyon ve heykel sanatı ilişkisini temel alan, aynı zamanda Ankara Yaygara kolektifinin önemli bir üyesi olan sanatçı Erdal Duman, ‘Oturmaya mı Geldik?’ başlıklı atölyesinde yetkin teorik ve pratik bilgisini genç sanatçılarla paylaşıyor. Öte yandan Videoist’in kurucuları olan Hülya Özdemir ve Ferhat Satıcı tarafından yürütülecek Video Art Atölyesi’nde ‘Canlılığın Sınırında’ başlıklı video sanatı çalıştayında sanatçılar çevreyle ilgili problemlere odaklanarak doğa ve ekoloji konusunda farkındalık yaratmaya yönelik üretimde bulunuyorlar.