Nazîreler Kitabı

UR Collective

Çevrimiçi, Sergi, Söyleşi

İzmir

17/07 – 30/11/2021

”Nazîreler Kitabı”, şiiri ve güncel sanatı birleştirerek sanatsal video içerikleri oluşturuyor. Şiir sanatındaki geleneksel nazirecilik pratiğini günümüz koşullarında yeniden canlandırma denemesi olan proje, 12 şiire karşılık metin, ses ve imajlarla kurgulanan sergilere dönüşüyor. Videolar, ana şiire cevaben sadece yeni bir şiir kaleme almak yerine, görsel-işitsel formatlardaki çalışmalarla nazîre yaparak söz-ses-imaj ve hareket ilişkisini sorguluyor. Böylece, şiir üzerine poetik ve editoryal anlamda çalışmanın ötesinde, küratoryal bir pratikle şiir üretimi de ele alınmış oluyor.

Proje boyunca nazîresi yapılan şiirler; Asaf Hâlet Çelebi’nin mistik dizelerinden, Viyanalı sanatçı Gerhard Rühm’un deneysel şiirine, İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini’nin annesine yazdığı ağıttan, feminist-aktivist yazar Audre Lorde’un kadınlara seslendiği şiirine dek çeşitlilik gösteren bir seçkiden oluşuyor ve proje kapsamındaki sergilerin tümü UR Collective’in web sayfası üzerinden erişime açılıyor. Üretilen videoların senaryolarını Monica Papi, yönetimi ve kurgusunu Özgür Demirci, özgün müzik ve ses tasarımını A. Tolga Balcı üstleniyor. Çevrimiçi sergilerin küratörlüğünü ise Monica Papi ile Elvin Eroğlu gerçekleştiriyor. Çevrimiçi sergilerin yanı sıra, nazireciliğin çağrışım ve yeniden üretim bağlamında diğer sanat alanlarındaki etkilerini araştıran Nazîreler Kitabı projesi, şairleri okuma kayıtları, çizimler ve çeviri atölyeleriyle bir araya getiriyor.

Proje süreci boyunca gerçekleşen çevrimiçi gösterimler ve tüm disiplinlerarası çalışmalar, Monica Papi ile Burak Fidan editörlüğünde ve Vahit Tuna tasarımıyla bir kitapta toplanıyor. Böylelikle, günümüzde artık yapılmayan geleneksel nazireciliği yenilikçi bir bakışla yeniden ele alan ve şiir üretiminin çağdaş sanat alanındaki yerini genişletmeyi hedefleyen proje, matbu bir çağdaş nazire kitabı haline getiriliyor.