Suriye Ud Evi

Müzik

Eğitim

Gaziantep

01/05 – 30/11/2019

Müzik meraklılarının hem ud yapma hem de çalma sanatını öğrenip pratik kazanmalarına olanak veren ‘Suriye Ud Evi’ projesi kapsamında düzenlenen atölye ve ud etkinliklerinde katılımcılar, Suriye udunun yapım aşamalarını ve enstrümanın çalma biçimlerini yakından inceleme olanağı buluyorlar. Suriyeli müzisyen ve ud yapımcısı  Muhammed Ayman Jesry, Suriye udunun estetik ve tonal özelliklerini detaylandırıp benzersizliğini açıklayarak, geleneksel Suriye udu konseptini yeniden canlandırıyor. Jesry tarafından Türkçe ve Arapça yürütülen atölyelerde öncelikli olarak, Suriye udunun kusursuz şekilde üretimine imkan veren detaylara, bu mesleğin sırlarına ve temel çalma becerileri ile tekniklerine odaklanılıyor. Beş ay süresince, farklı kültürel geçmişi olan katılımcılara açık olan ud yapımı ve ud çalma atölyesinde, bu enstrüman hakkında temel bilgiler paylaşılırken, sanat üzerinden kurulan diyalog ve kültürel ortaklık vurgulanıyor.