Toplumsal Dönüşüm ve Sanat

Anadolu Kültür

Eğitim

Gaziantep

01/05 – 31/08/2019

Gaziantep’teki sanatçılar ve kültür aktörleri, şehrin kültürel atmosferini güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim programları ve toplantılarda bir araya geliyorlar. Geçen yıl Anadolu Kültür ile birlikte başlatılan program çerçevesinde sanatçıların, kentte halihazırda faaliyet sürdürenlerin ya da çeşitli sebepler nedeniyle gereksinimleri olan kültür aktörlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Kentte varolan kültürel ortamın daha canlı, daha zengin ve daha kapsayıcı olması amaçlanırken, kültür sanat alanında çalışma gerçekleştirenlerin, düzenlenen eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri için de olanak sağlanıyor. ‘Toplumsal Dönüşüm ve Sanat’ projesi, yaratıcı çalışmaların toplumsal meselelerde etkin bir rol oynamasına önemli bir örnek teşkil ediyor.

 

Program kapsamında Toplumsal Değişim için Kültür Sanat Atölyesi, Kültür Yönetimi Atölyesi ve Görsel Anlatı Gelişimi Atölyesi olmak üzere üç ayrı başlığa odaklanılıyor. Toplumsal Değişim için Kültür Sanat Atölyesi farklı sanat yöntemlerini gündeme getirme, eleştirel yaklaşımlar ortaya koyma, yaratıcı perspektifler geliştirme ve toplumsal anlamda daha kapsayıcı eserler ortaya koyma amaçlarını taşıyor. 26–29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek atölyede göçmenlik, kültürel karşılaşmalar, toplumsal bellek ve kimlik gibi sosyal meselelere de işaret ediliyor. 6–7 Haziran’da gerçekleştirilecek Kültür Yönetimi Atölyesi’ndeyse katılımcıların kültür sanat projelerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Temmuz ayında düzenlenecek Görsel Anlatı Geliştirme Atölyesi’nde iki gün boyunca beş film yapımcısı ve beş fotoğrafçı Gaziantep’te katılımcılarla buluşuyor.