Yeryüzü Sanatı ve Diorama

Gülsün Demir – Ramazan Alataş

Görsel Sanatlar, Performans

Eğitim, Sergi

Diyarbakır

01/06 – 30/11/2020

Diyarbakır’da deneysel bir çalışma için bir araya gelen Gülsün Demir ve Ramazan Alataş birden fazla sanat pratiğini birleştiren Yeryüzü Sanatı ve Diorama ile insan-doğa ilişkisine yeniden bakıyor. Yeryüzüne sanatsal müdahale olarak tanımlanabilen ‘arazi sanatı’ diliyle insanın yıkıcı müdahalesi eleştiriliyor. Temelde doğa üzerindeki tahakküm ve iklim değişikliği meseleleri üzerine nicel verilerin ötesinde bir kavrayışı benimseyen ikili, kültürel baskı altındaki Hevsel’e, Gediz ve Göksu Deltası’na odaklanıyor.

Gülsün Demir ve Ramazan Alataş, uzun bir araştırma ve performans süreciyle ilerleyen çalışmanın arazide gerçekleşen kısmının alt metnini derinleştirmek üzere hareket ediyor. İkili, sürece yeniden bakmak için ortak konulara ilgi duyan 8 katılımcı ile Diorama Atölyesi’nde bir araya geliyor. Sahadaki çalışmalar sürecinde elde edilen materyaller ve arta kalan malzemeleri kullanarak yeryüzündeki değişim ve dönüşümlerin alternatif tasarım yaklaşımları ile yeniden tanımlandığı proje süreci, çevrimiçi bir sergiyle tamamlanıyor.