Açık Bir Koroya Doğru

Tiyatro Medresesi

Müzik, Tiyatro

Eğitim

İzmir

03/09 – 07/09/2018

Dünyanın farklı sesleri, şarkının performatif alanda bir araştırma aracı olarak keşfi ve kullanımı konusunda uzman olan Mario Biagini’nin önderliğinde, İzmir’de yükseliyor. Tiyatro Medresesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Açık Bir Koroya Doğru” atölyesi kapsamında katılımcılar, Jerzy Grotowski ve Thomas Richards Çalışma Merkezi’nin Açık Program’ı tarafından özel olarak geliştirilen şarkı söyleme yaklaşımını deneyimliyorlar. Fiziksel eğitim ve fiziksel eğitim oyunları çalışmalarının da yürütüldüğü atölye çerçevesinde katılımcılara, Açık Program’ın araştırmasının temelini oluşturan Afro-Amerikan ve Afro-Hispanik geleneğe ait şarkıların yanı sıra Ortadoğu şarkılarından oluşan bir seçki de öğretiliyor. Katılımcılar, şarkı söyleme çalışması sırasında, eylemin basit unsurları, şarkı söyleme ve dans vasıtasıyla etkileşim içinde olmanın yollarını araştırma fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca atölye süresince öğrendikleri bilgileri ve deneyimlerini herkese açık olan Açık Koro ortamında, kendi anlayışları çerçevesinde ortaya koyuyorlar.