Mahal Aura 2022

Zekiye Buğurcu & Hatay Akademi Orkestrası

Müzik

Eğitim, Konser, Sergi

Hatay, İzmir

30/05 – 15/11/2022

Rahmi Öğdül ve Turgut Alp Bekoğlu danışmanlığı ile Hatay Akademi Orkestrası işbirliğiyle gerçekleşen Mahal Aura 2022, konumlandığı yerin kültürel özelliklerine göre şekillenirken sanatçılar için serbest ve multidisipliner üretim pratiklerinin önünü açıyor. Mekanın aurasının sanatsal üretim süreçlerine etkisine dikkat çeken proje, ikinci yılında mikro-kültürel mekanların yanı sıra, etkinlik şehirlerinin arkeolojisi ve tarihini odağına alıyor, farklı bölgelerden sanatçıların kültürel ve sanatsal etkileşimine olanak sağlamayı hedefliyor.

Yerelde gezici bir sanat hareketi olan Mahal Aura, bu yıl Hatay’da iki hafıza mekanını odağına alıyor. Demirci Edip Bağdatlı ve ahşap ustası Ali Altun’un kişisel tarihlerinin, üretim pratiklerinin ve şehrin kültürel tarihinin izlerini taşıyan atölyeler, bu ustalarla işbirliği içerisinde bir üretim alanı olarak çağdaş sanatçıların ve müzisyenlerin kullanımına sunuluyor. Açık atölye süreci, farklı bölge sanatçılarının katılımıyla güçlendirecek yeni sanatsal ifade biçimlerini ortaya çıkarırken, rastlantısal ve deneysel üretimlere olanak tanıyor. Farklı şehirler ve disiplinlerden sanatçıların geçmiş ile güncel, yerel ile küresel arasında bağlar kurarak ortaya koyacağı eserleri Hatay ve İzmir’de sergileniyor. Proje, dijital mecralarda İngilizce ve Türkçe olarak yer alıyor.