Ve İnsanlar Şarkı Söylüyor

Tiyatro Medresesi

Müzik, Performans

Konser

İzmir

28/08 – 02/09/2018

Artık var olmayan bir dünyaya ait bir deneyim… İnsanların yaşayan kültüründen silinmiş, büyük oranda unutulmuş olan sözlü geleneğin müzikal alanına ait bir performans… IV. Uluslararası Monodrama Festivali kapsamında Felicita Marcelli, solo performansı “Ve İnsanlar Şarkı Söylüyor” resitali ile seyirciye tüketim kültürünün değerleriyle dümdüz edilmiş bir dünyayı anlatıyor. Marcelli’nin performansı salt bir konser değil, insani ve sesli dünyanın yeniden belirmesi, anlık da olsa yaşaması için bir çabası. Sanatçı, tıpkı bu alanı yaratmış olan insanlığın çeşitliliği gibi kaybolmuş, büyük oranda tektipleştirilmiş bu dünyayı hatırlatarak ‘İtalya’nın tarihsel açıdan çok farklı bir tarzda ortaya koyduğu, erkek ve kadın olmanın türlü yollarına’ ait anıları da uyandırıyor. Felicita Marcelli 31 Ağustos’ta Tiyatro Medresesi’nde.