Aksak Ritimler / Flu Rhymez

Flu Rhymez Studio

Müzik

Gaziantep

01/07 – 30/10/2021

Flu Rhymez Studio’nun kuluçka programı, Gaziantep’te özellikle HipHop olmak üzere, güncel müzik üretimi ve gelişimi için yeni bir mekan sunuyor. Gaziantep’ten altı bağımsız sanatçı, Flu Rhymez yapımcılarının rehberliğinde yeni stüdyo mekanında prova ve kayıt yapma imkanı buluyor. Her sanatçının bir solo müzik üretimi için ayrıca müzik videoları üretiliyor. Sanatçıların ses ve video yapımları, farklı müzik türleri, kültürleri ve dilleri kapsıyor. Ayrıca, yapımcı ve ekip üyeleri de kendi albümlerini kaydederek Flu Rhymez Records’un farklı müzikal kimliğini temsil ediyor.

Projede Bshr Zaiter  stüdyonun baş yapımcısı ve akustik mühendisliğini üstlenirken; Amjad AL-Qassoum video yapımı ve görsellerine destek veriyor. Abdullah El Mustafa ise eserlerin halkla ilişkiler yönetiminden sorumlu. Proje, yapımcı ve Hip-Hop sanatçısı Jan Nabash ile besteci ve icracı Said Daher’in işbirliğinde yürütülüyor. Siwar Andlosi, Aya Abdallah, Ahmed El Cumaa, Muhammed Alikaj, Khaled Mallouhi ve Ali Muhamed ise kuluçka programına bağımsız sanatçı ve icracı olarak katılıyorlar.