Barınma, Miras, Ekoloji

TMMOB

Eğitim

Diyarbakır

01/07 – 10/07/2019

Diyarbakır, Temmuz ayını kentin miras ve ekolojik değerlerine odaklanılan bir yaz okuluyla karşılıyor. TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi ve Başka Bir Atölye birlikteliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, kente dair kişisel gündemleri olan tasarımcı, araştırmacı ve konuyla ilgili herkesin buluşabileceği bir platform oluşturuyor. İki ayrı hafta sonunda gerçekleşecek dört araştırma atölyesiyle yıkımın ve inşanın farklı ve birbirlerinin içine geçmiş hallerinin belgelenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, 10 günlük yaz okulu süresince yıkım ve inşa döngüsünün biçimlendirdiği barınma, miras ve ekolojiye dair kentsel meseleleri birbirlerinden ayrıymışçasına ele alan yaklaşımların yöntemsel anlamda sorgulanması hedefleniyor. ‘Yıkım-İnşa Döngüsünü Belgelemek: Barınma, Miras, Ekoloji’ teması çerçevesinde katılımcılar Diyarbakır’ı, ‘yerel’ ve ‘küresel’ gibi alışılagelmiş ikili karşıtlıklar içerisinde ya da mekân ve zamana indirgeyerek değil, sürekli bir değişim, devinim ve dönüşüm içerisinde olan, türlü mekânsal ölçeklerdeki ilişki ağları, ihtilaflar ve hak arama mücadeleleri üzerinden şekillenen bir mekân olarak belgeleme, tartışma ve bu doğrultuda anlama imkânı yakalıyorlar.