Bitmeyen Bahar

Metal Kolektif

Eğitim, Sergi

Diyarbakır

30/04 – 17/10/2021

‘’Bitmeyen Bahar’’ daha evvel sanat eğitimi almamış katılımcıları, kısa düşünce tarihi ve estetik kuramları, yağlı boya resim, metal heykel, polyester döküm, çağdaş ve kavramsal sanat denemeleri atölyesi olmak üzere farklı atölyelerde buluşturuyor. Teori ve pratik üretimin bir araya geldiği bu atölye dizisine paralel olarak  sanatsal ifade pratikleri gerçekleştiren 12 kadın katılımcıyla eğitmenler eşliğinde 27 seramik atölyesi düzenliyor.

Atölyelerde Musa Anter’in fikir ve görüşlerinden esinlenerek üretilen eserler, Musa Anter’in 100. yaş günü anısına düzenlenecek sergide kamuya açılıyor. Proje kapsamında, Pınar Derin Gençer, Muazzez Bengisu Kurtuluş, Bilge Kutlu, Adil Yaşar,  Elvan Gökmen,  Halit Erhan Oğuz katılımcılarla bir araya geliyor. Metal Kolektif atölyelerini kendi mekânında ve Mordem Sanat Merkezi’nde, final sergisini ise Amed Şehir Tiyatrosu sergi salonunda gerçekleştiriyor.