Çek-Yat Film Jam’21

Nesin İstasyon x Gobo. Kolektif

Film

İzmir

03/09 – 06/09/2021

‘’Çek-Yat Yatılı Kısa Film Yarışması’’, 48 saat süren bir kısa film yapımı maratonununda Türkiye’nin farklı bölgelerinden sinema alanında üretim yapan veya bu alanda fikirleri olan bağımsız sanatçıları bir araya getiriyor. Film yapımının alışagelmiş sınırlarını ve yapısını yıkmayı hedefleyen proje, interdisipliner ve kolektif bir yapı içerisinde alternatif bir film yapımı deneyimi sunuyor. Proje kapsamında 48 saatlik sürecin başında belirlenen bir tema katılımcılara açıklanıyor ve iki günlük süreçte katılımcılardan gruplarını oluşturup tamamlanmış birer kısa film teslim etmeleri isteniyor.

‘’Çek-Yat Yatılı Kısa Film Yarışması’’ kısa film alanında üretim yapan amatör ve profesyonelleri kolektif bir üretim modelini benimseyen bu maratonda bir araya getirerek, Türkiye genelinde bir kısa film ağı kurmayı amaçlıyor. Projenin 48 saatlik sürecini görselleştiren kısa belgesel formatındaki video dokümantasyon ve katılımcılar tarafından üretilen filmler ile, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenecek gösterimler ve çevrimiçi yayınlar aracılığıyla kamuya açılarak daha geniş bir kitleye ulaşma hedefleniyor. ’’Çek-Yat Yatılı Kısa Film Yarışması’’, Gobo Kolektif koordinasyonuyla ve Nesin İstasyon: Nesin Köyleri Derneği işbirliğiyle gerçekleşiyor.