Deneysel Fotoğraf Çalışmaları

Loading

Fotoğraf

Eğitim

Diyarbakır

08/12 – 16/12/2017

Bağımsız sanat mekânı Loading, Diyarbakır’da yaşayan ve çalışan sanatçı Şevda Tuğrul eğitmenliğinde bir Pinhole Atölyesi gerçekleştirdi. 35 mm film kullanılarak yapılan analog bir fotoğraf makinesi ve çekim tekniği olan Pinhole, ve­ya iğ­ne de­li­ği ma­ki­ne­ler, ay­nı za­man­da fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­ri­nin en es­ki mo­de­llerinden. Atölyenin ilk bölümünde kibrit kutusu, 35 mm film, bant, silindirik pvc, alüminyum folyo vs. gibi malzemeler kullanılarak pinhole makineler üretildi. İkinci bölümündeyse, grup Hevsel Bahçelerini çekim mekanı olarak belirleyerek fotoğraf çalışmaları gerçekleştirdi. Atölyenin son bölümündeyse, Pinhole filmleri taranarak, sanatsal üretim üzerine düşünmeye odaklanan forumda, teknik ve pratik arasındaki ilişki, fotoğrafta ışığın rolü, fotoğrafta deneysellik konuları ele alındı.