Dönüşen Şehrin Yürüyüş Rotası

Gaziantep Mimarlar Odası

Eğitim

Gaziantep

01/09 – 22/12/2019

‘Dönüşen Şehrin Yürüyüş Rotası, Gaziantep’ projesi, kentte son yüzyılda gerçekleşen sosyal ve mekânsal dönüşümün sebepleri ve sonuçlarına odaklanıyor. Sanatçı-araştırmacı Serkan Taycan’ın Gaziantep Mimarlar Odası ve Kültür için Alan desteğiyle ortaya koyduğu proje, kentteki dönüşümü yürüyerek deneyimleyip, bu deneyimi bir rota etrafında toplayarak bir tartışma platformu oluşturmayı hedefliyor. Projenin ilk aşamasında, farklı disiplinlerden on katılımcı, Serkan Taycan yürütücülüğünde üçer günlük iki atölye çalışmasında bir araya geliyor. Ardından, Gaziantep’in son yüzyıldaki dönüşümünü takip ederek yürüyüş rotasını çizen katılımcılar, ‘Dönüşen Şehir Gaziantep: Alleben Göleti’nden Osmanlı Köyü’ne İki Günlük Yürüyüş Rotası’ başlığıyla bir rehber harita oluşturuyorlar. Rotayı yürüyenlerin kentteki dönüşümü bedensel olarak tecrübe ederek kentle farklı bir iletişim kurmalarına imkan sağlayan proje kapsamında, açıklayıcı metinleri de içeren harita basılarak açılış etkinliğiyle ilgililere tanıtılıyor.