Gözdeki Göz

Kemal Oghly

Fotoğraf, Görsel Sanatlar

Gaziantep

06/04 – 25/11/2020

‘Gözdeki Göz’ projesi, bilişsel, sanatsal ve kültürel boyutu aynı anda içeren, iç içe geçmiş bir vizyon sunuyor. Fotoğrafçılar genellikle konuyu görsel dilde dışa vurur ve bu da sözel anlatımdan çok farklıdır; bu nedenle genellikle ele alınan konu, izleyenlerin yeniden yorumlayabilmeleri için uyumlu bir alanın açıldığı sembolik bir şekilde formüle edilir. Projenin kapsamlarından biri de çeşitli fikirlere açık hale gelen bu anlamlandırmalardan oluşuyor.

Proje Suriye’den Türkiye’ye göç edenlerin Gaziantep’teki sosyal gelişimlerine, topluma entegre olma süreçlerine ve onlarla etkileşimlerine odaklanıyor. Bu konu, çağdaş kültürel vizyonla, sanatın topluma hizmet etmek için nasıl kullanıldığını göstermeyi amaçlayan bir çerçeve içinde formüle ediliyor.