Güneş Kapısı

Edebiyat

Eğitim, Söyleşi

Gaziantep

20/09 – 10/12/2018

‘Öteki’lerin kültüründen ve topluluklarından bahsederken, aklımıza binlerce sözcük üşüşür. Peki yan yana yaşayan iki ayrı topluluğu nasıl tanımlarız? Suriye doğumlu kültür aktörü Amr Ajlouni öncülüğündeki ‘Güneş Kapısı’ ekibi tam da bunu yapmak üzere kollarını sıvıyor ve Türklerle Suriyelileri bir araya getirerek, film yapımcılığı üzerine bir kapasite geliştirme projesi olan ‘Bir Toplum’ ile yeni hatıralar ve bağlar yaratmaya girişiyorlar. Yerel gençliğin anlatı yeteneklerini geliştirmeyi ve onları film kurgusu ve post-prodüksiyon teknikleriyle tanıştırmayı amaçlayan Tek Toplum atölyeleri, cep telefonu gibi basit aletleri sanatsal birer araç olarak kullanıyor. Kasım’ın 7’si ile 30’u arasında yapılacak olan atölyeler ayrıca, film yapımcılığı eğitimi, prodüksiyon ve medya kampanyaları hakkında pratik bilgiler de sunuyor. En belirgin konular sanatın göçü ve bu göçün belirli topluluklar üzerindeki etkilerini ve sınırın her iki yanından sanatçıların öykülerini içeriyor. Atölyelerin sonunda, katılımcılar deneyimlerini ve filmlerini her iki topluluğun üyelerine sunmak suretiyle, bu topluluklar arasındaki kültür ve medeniyet bağların kuvvetlenmesini sağlıyor ve tabandan başlayan diyaloglar yoluyla, herkesin yararına olacak gelişmeler için bir zemin oluşturmayı umuyorlar.