Kemeraltı Hikayeleri

Kentimiz İzmir Derneği

Edebiyat, Görsel Sanatlar

Eğitim

İzmir

15/06 – 15/11/2020

2.500 yıllık tarihinde farklı çağları, dinleri ve kültürleri temsil eden sayısız mimari yapı ve mekânlara ruh katan insan hazineleriyle özelleşen Kemeraltı bölgesini odağına alan ‘Kemeraltı Hikayeleri’ projesi, mekân-insan olgusuyla edebiyat ve görsel sanatları birlikte ele alarak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması temel felsefesini taşıyor. Kentimiz İzmir Derneği’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gözlüklü Masallar Atölyesi, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği ve TARKEM proje ortağı olarak yer alıyor.

Projeyle birlikte Kemeraltı insan hazineleri arasından seçilecek on hikaye yazıya dökülürken, aynı zamanda grafik tasarım ve illüstrasyonlarla görselleştiriliyor. Özel baskı ve cilt tekniğiyle özel seri olarak da basılacak kitaplar ayrıca seslendirilirken, e-kitap ve websitesi aracılığıyla da hikayelerin paylaşımı gerçekleştiriliyor. Proje içerisinde öykü yazarları ve illüstratörler için eğitim ve atölyeler çevrimiçi yöntemlerle düzenlenerek projenin sürdürülebilirliği sağlanıyor