Kent Ekolojisi Turları

Tarık Gök ve CABININ

Görsel Sanatlar

Çevrimiçi, Tur

İzmir

05/09 – 12/12/2020

İzmir ve Çanakkale’nin kültür mirasına ekoloji ve flora üzerinden bakmayı amaçlayan ‘Kent Ekolojisi Turları’, ‘Takımyıldız’ başlıklı 7. Çanakkale Bienali’nde kurgulanan, etkileşim ve iş birliklerinden beslenen ve altı aya yayılan proje ve etkinlikler arasında yer alıyor.

Fotoğrafçı Tarık Gök ve CABININ (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) ortaklığında hayata geçirilen proje, bu iki deniz ticareti kentinin anıt ağaçlarına, tarihsel derinliğini yansıtan florasına, kent dokusu içinde varlığını sürdüren ekolojik hafızasına odaklanıyor. İzmir ve Çanakkale’den kullanıcıların çevrimiçi olarak deneyimleyebileceği rotalar, sesli anlatımlar ve videolar yoluyla deneyim odaklı zengin bir içeriği paylaşıma açmayı hedefliyor. İzmir ve Çanakkale’den kent tarihi, ekoloji, mimarlık, tasarım disiplinlerinden uzman ve araştırmacıların danışmanlığında ve Tarık Gök’ün görsel-işitsel kayıtlarıyla hayata geçirilen ‘Kent Ekolojisi Turları’na, Aralık 2020 itibariyle çevrimiçi olarak erişilebiliyor.