Komünitas

Açık Stüdyo

Dijital Sanat

Çevrimiçi, Söyleşi

İzmir

17/10 – 29/11/2020

Eser üretimi ve icrasına, etkinlik tasarım ve uygulamalarının yanı sıra kültürel politika çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen ‘Komünitas İzmir’, işbirliklerine performansı bilinçli ve gönüllü haldeki eyleyen ve izleyen tarafları içererek; tüm insan edimlerini kapsayacak bir şekilde ele alan tarafları davet ediyor. İzmir’i merkeze alarak multidisipliner ve uluslararası bir işbirliği zeminini örgütsel, hukuki ve finansal açıdan nasıl tanımlayabileceğini araştıran ‘Komünitas İzmir’, sanatçılar, kültür sanat yönetimi ve sivil toplum profesyonelleriyle akademisyenlerden oluşuyor.

Güncel koşullardan ötürü çevrimiçi ortamda gerçekleşen sunum, söyleşi ve forumların sonucunda toplanan veriler e-kitap biçiminde bir rapor metniyle erişime açılıyor ve kalıcı belgelemeye uygun kayıtlar podcast ya da vodcast biçimlerinde arşivleniyor. Ayrıca projede sürecin bütününe ilişkin bir video okümantasyon oluşturuluyor. Etkinliklerle eşzamanlı olarak çevrimiçi ortamda çalışan sanatçılar Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmez ve Su Güzey tarafından üretilen bir iş, sürecin uzantısı olarak erişime açılıyor.

‘Komünitas İzmir’ projesi, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, NomadMind – Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A.Ş. çözüm ortaklığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel katkılarıyla uygulanıyor.