Kuşaklararası 90’lar

Karantina

Çağdaş Sanat

Eğitim, Gösterim, Söyleşi

İzmir

01/06 – 30/11/2020

KARANTİNA, ‘Kuşaklararası 90’lar projesiyle yakın geçmişe güncel sanat, sosyoloji ve popüler kültür bağlamında bağımsız üretim biçimleri üzerinden yeniden bakıyor. ‘Kuşaklararası 90’lar, podcast, atölye ve gösterim serileriyle kuşaklar ve coğrafyalar arasında deneyim aktarımının, yeni yaratıcı ifade türlerinin ve eleştirel düşüncenin yeşermesi için alan açıyor.

‘KARANTİNA Radyo’; 90’ları 90’lar yapan, günümüzde etkileri devam eden olaylar ve kavramlar üzerine konuklarla yapılan söyleşileri podcast olarak yayınlıyor. ‘KARANTİNA Videotek’; kuşaklararası deneyim aktarımını süreli çevrimiçi video gösterimleriyle uluslararası bir platforma taşıyor. Farklı coğrafyalardan davet edilen kurum ve sanatçıların hazırladıkları video çalışmaları 90’lı yılların farklı bölgelerdeki izdüşümlerini ele alıyor. ‘KARANTİNA Atölye’; dönemin görsel dil ve yazılı dil ilişkisini irdeleyen ‘Güncel Sanatta Eleştiri ve Okuma’ atölyesi ve 90’ların kültür ve sanat hafızasına bakmayı amaçlayan ‘Bellek Haritalama’ ile araştırma metotları ve yeni ifade biçimlerini inceleyen iki tür atölyeden oluşuyor. ‘KARANTİNA Mixtape’; karışık kaset kültürünü hem 90’lardaki örnekleriyle hem de günümüze uzanan etkileriyle ele alıyor. 90’larda hazırlanmış karışık kaset kapakları ve onlardan ilhamla günümüzde hazırlanmış yeni işlerin yer alacağı ‘Mixtape’ in sosyal medya hesaplarında karışık çalma listelerine de yer veriyor.