RadioJîn

A.Serra Bucak / Ruken Özdemir

Eğitim

Diyarbakır

28/05 – 30/11/2021

”RadioJîn” kadınlara yeni medya araçlarını kullanarak görünürlüklerini arttırabilecekleri bir alan açmayı hedefliyor. Dijital pratiklerin yaratıcı üretimi ve eylem çeşitliliğini beslediğini vurgulayan projede kadınlar, podcast atölyeleri aracılığıyla dijital radyoculuğa dair eğitim alıyor. Salgın koşulları sebebiyle bir kısmı çevrimiçi gerçekleşen ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine odaklanan atölyeler, kadınların hem patriarkal dil karşısında langue féminine oluşturabilmelerini, hem de podcast üretimi konusunda yeterli teknik bilgiye erişebilmelerini hedefliyor.

İki ayrı grupla gerçekleştirilen eğitimler fiziksel katılımlarla RadioJin ofisinde kaydediliyor. Eğitimler, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın medya-iletişim dilindeki yansımalarını, yeni model radyoculuktaki alternatif dil olanaklarını ve podcast üretimi için gerekli teknik donanımlarını kapsıyor.

”RadioJîn” bir grup kadının kolaylaştırıclığında; Hazal Sipahi ve Selen Doğan’ın eğitmenliğinde, KASED Kadın Sanat ve Edebiyat Derneği işbirliği ve Rosa Kadın Derneği katkılarıyla uygulanıyor.