Somut Olmayan Kültürel Miras Örneği Olarak Kentin Sesi

Amidart Kültür ve Sanat İnisiyatifi

Araştırma, Çevrimiçi, Sergi, Söyleşi

Diyarbakır

13/05 – 28/11/2021

‘’Kentin Sesi’’ günlük alışkanlıkların kentsel doku ile ilişkisini işitsel perspektifle kurarak, kültürel sesler konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Kent seslerinin dinamizmi dahilinde şehrin ses sembollerinin korumayı önceleyen proje, kültürel hafızanın ve kültürel kimliğin sürdürülebilirliği odağa alıyor, günümüz Diyarbakır’ının sembolik seslerini gerçeğe en yakın işitsel deneyim sağlayacak teknik donanımla kaydediyor.

Kayıt altına alınan sesler türlerine göre sınıflandırılıp dijital koleksiyon/kütüphane ile erişime açılıyor, tüm seslerin paylaşılabileceği interaktif bir platform haline getiriliyor. Böylelikle,  proje aynı zamanda kolektif bir çalışmaya dönüşüyor.

Farklı disiplinlerden sanatçıların ürettiği eserler dijital bir sergide kamunun erişimine açılıyor. Projede çevrimiçi konuşma dizileriyle Bellek-Ortak Bellek- Hafıza, Kent Belleği-Yaşamı, Ses-Kent Sesleri konuları çerçevesinde Nevin Soyukaya, Nurçin İleri, Sertaç Kaki, Ali Doğan Gönültaş, Pınar Çevikayak ve Udi Yervant bir araya geliyor.

‘’Kentin Sesi’’ Diyarbakır Hafızası, Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Diyarbakır Şehir Tiyatrosu, Erhan Erdener, Serhat Şahin, Nevin Soyukaya, Dr. Nurçin İleri, Prof. Dr. Sertaç Kaki (İTÜ, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çevikayak, Kemal Varol, Serhat Kural, Udi Yervant, Ali Doğan Gönültaş, Fırat Şahin, Barış Seyitvan’ın işbirliği ve üretimsel katkılarıyla gerçekleşiyor.