Gelenekler, Göçler ve Bir Coğrafya

Nar Photos

Fotoğraf

Araştırma

Diyarbakır

01/04 – 29/12/2019

Halkların yüzlerce yıldır sürdürdüğü gelenekler ve çoğu kez zorunlu hale gelmiş göçler neticesinde yaşanan toplumsal değişimler, ve dönüşümler… Nar Photos Fotoğraf Kolektifi, Hüsamettin Bahçe, Aylin Kızıl, Serpil Polat ve Fatma Çelik’in kareleriyle bu değişim üzerine bir görsel araştırma yapıyor. Batı kültüründen etkilenen ve unutulan yerel geleneklere odaklanan proje, özellikle bölgedeki düğün örneklerini merkeze alarak konuyu tartışmaya açıyor. Bugün bildiğimiz haliyle beyaz gelinlik, düğün pastası ve seremoni açılış dansı evrensel bir form olarak irdeleniyor. Hüsamettin Bahçe ‘Düğünler’ başlıklı projesinde aynı zamanda birçok ritüeli barındıran geleneksel Kürt düğünlerinin günümüzdeki halini fotoğraflayarak bu kültürel değişimlerin Türkiye sınırlarındaki yansımasına odaklanıyor. Kolektif fotoğrafçılarından Aylin Kızıl, Serpil Polat ve Fatma Çelik’in çalışmalarının merkezinde ise ‘göç’ mevzusu yer alıyor. Mayıs ayında bir grup mevsimlik işçinin göç yolculuğunu fotoğraflayan Aylin Kızıl, çalışmasının bir sonraki ayağında, grubun en kırılgan kesimlerinden biri olan kadın işçilerin bu göç ve iş yüküyle nasıl başa çıktıklarını belgeliyor. Serpil Polat, Dersim’de yaşanan siyasal ve ekonomik sebepli göçler nedeniyle sayısı artan terk edilmiş evler ve yalnızlaştırılmış ebeveynleri odağına alıyor. Polat, ‘Dersim Aile Portreleri’ çalışmasıyla, göçlerden geriye kalan Dersimli aile fertlerini evlerinde fotoğraflayarak bu yalnızlığın izini sürüyor. Fatma Çelik ise ‘Doğaya Dönüş Projesi’ çerçevesinde, yaşadıkları zorunlu göçten yıllar sonra köyüne geri dönen Kürt, Keldani, Süryanilerin hikayelerini, ekonomik, kültürel, sosyal dönüşümler üzerinden detaylandırıyor.