Güncel Sanat Atölyeleri: Anlama ve Yazma

Galeri A Güncel Sanat Merkezi

Eğitim

İzmir

22/11 – 07/12/2019

Galeri A Güncel Sanat Merkezi’nce düzenlenen eğitim programı, Güncel Sanatı Anlamak, Güncel Sanat Yazarlığı ve Sanat Eleştirmenliği konularına odaklanan üç farklı atölyeden oluşuyor. Açık çağrı ile belirlenen atölye katılımcıları, güncel sanatın farklı alanlarında çalışmaları bulunan Fırat Arapoğlu, Gökçe Dervişoğlu Okandan, Ayşegül Tabak, Evrim Altuğ, Nazlan Ertan, Ragıp Ertuğrul, Kültigin Kağan Akbulut ve Rana Öztürk’ün bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak öğrenme fırsatı buluyor.

Atölye serisi, son yıllarda İzmir’deki güncel sanat üretiminde görülen hareketliliğin, güncel sanat yazarlığı ve eleştirmenliği alanlarına da yansıması gerektiği düşüncesinden yola çıkıyor. Bu alanların, güncel sanat faaliyetlerinin ve eserlerinin dokümante edilerek kalıcı hale getirilmesine katkıda bulunma ve güncel sanat üreticisi ve eseriyle izleyici arasında köprü oluşturma konusundaki önemine dikkat çekiyor. Bu alanlarda nasıl bir donanıma ihtiyaç duyulduğunun gösterilmesi için yetkin kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılmasına olanak veren bir platform yaratmayı amaçlıyor.

Katılımcıların atölye süreçlerinde hazırladıkları yazılardan oluşturulan iki ayrı kitapçık, Galeri A internet sitesinde yayınlanıyor.