Kayıtdışı

13 Metrekare Sanat Kolektifi

Görsel Sanatlar

Araştırma, Sergi

Diyarbakır, Mardin

05/06 – 30/10/2020

13 Metrekare Sanat Kolektifi, ‘Kayıtdışı’ projesinde, Mardin’de kentin hafızasına referans veren, kentin ve mimari mekânların resmî olarak kayıt altına alınanın dışındaki alternatif belleğine odaklanıyor. Mekânların ortak kaderleri olan yıkım, yabancılaşma, terk ediliş, kimliksizleştirme durumlarıyla ilgili resmî ve gayri resmî anlatı kalıntılarını, arkeolojik kazı misali sosyal katmanlarla birlikte değerlendiriyor. ‘Kayıtdışı’ projesi kapsamında farklı zaman dilimlerinde inşa edilen mekânların belleği, farklı üretim metotlarıyla çağdaş sanat disiplinlerinin, fanzin ve edebiyat anlatılarının muhayyel imgelerini gün yüzüne çıkarıyor.

Sanatçılar, kent deneyimleri üzerinden mekânların ilk kullanıcılarını ve işlevselliği gözden geçirerek, kültürel yansımalar ve basılı kaynaklar aracılığıyla mekânları yeniden üretiyor. ‘Kayıtdışı’ sergisi, sanatçıların mekâna özgü olarak ürettikleri sanatsal çalışmalarda kent deneyiminin, mekân ve hafızanın muğlaklığını nasıl açığa çıkarabileceğinin görsel ipuçlarını sunuyor. Mehmet Sait Tunç, Amar Kılıç, Büşra Akgeyik, Cebrail Özmen, Nurullah Değer, Murat Küçük, Flaneur İnisiyatifi, Mehmet Ali Boran, İbrahim Ayhan, Adnan Toparlı, Hasan Atılgan, Veysi Anuk, Mehmet Çimen, Canan Budak ve Îrfan Amîda çalışmada katılımcı olarak yer alıyor.