Kelimeler ve Şeyler

Emre Burhan

Video

Çevrimiçi

Gaziantep

02/05 – 15/11/2021

”Kelimeler ve Şeyler’’, Gaziantep’te yaşayan ve farklı sınıfsal statüye ait Suriyeli ve Gaziantepli 15 gencin şeylere yükledikleri anlamları video ve seminerler aracılığıyla dijital hikâyelere dönüştürüyor. Proje; gençlerin sınıf, etnik köken, yaş, inanç, yurttaşlık gibi kavramlara göre farklılaşan ve benzeşen yaşam hikâyelerini kendi seçtikleri bir tema ve ‘şey’ ile nasıl yorumladıklarını video sanatı yoluyla ortaya çıkarıyor.

Gençlere yalnızlık, özlem, kayıp ve özgürlük temaları etrafında anlamlı ve önemli buldukları bir objeyle hikâyelerini anlatma ve özgürleşme alanı açan ‘’Kelimeler ve Şeyler’’, onlara kulak vermeyi, yaratıcılığa ve ifade özgürlüğüne dikkat çekmeyi, sosyal uyum bilincini harekete geçirmeyi ve toplumda empatiyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Göstergebilim teorisinden hareketle şeylerin içine sızan yan anlamları, kullanım ve değişim değerlerini akademisyenler, video üreticileri, sivil toplum profesyonelleri ve ilgili diğer kamuoyunu bir çevrimiçi seminer programı ve yüz yüze gerçekleşecek olan video gösteriminde bir araya getirerek tartışmaya açıyor.

Sanatçı ve araştırmacı Emre Burhan’ın yürütücülüğündeki ‘Kelimeler ve Şeyler’ projesi kapsamında düzenlenen çevrimiçi seminerlerde Doç. Dr. Vefa Saygın Öğütle, Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, Tolga Ulusoy ve sanatçı Rızacan Kumaş şeyleştirme, bedenselleştirme, makina, insan, imge, temsil, sokak fotoğrafçılığı ve videoculuğu üzerine teori ve pratiğin bilgisini disiplinlerarası bir kavrayışla irdeliyor.