Kentsel Yaratıcılığı Yeniden Keşfetmek

Swedish Institute

Edebiyat

Eğitim, Söyleşi

İzmir

06/12/2017

Yaratıcılığın ve hayalgücünün şehir sosyolojisine etkileri üzerine çalışan uluslararası isim Charles Landry ile, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde, şehirdeki dönüşümün kültürel sektöre etkisi konusuna odaklanan bir seminer ve atölye düzenlendi. Etkinlik, farklı kültürel ve akademik sektörlerden 58 katılımcıyı biraraya getirdi. Program, mütemadiyen değişen ve dönüşen çağdaş kent alanlarına aidiyet sorunsalını gündeme getirirken, İzmir’de halihazırda var olan kültürel alanların yeni kültürel oluşumlarla ilişkisi ve kentin kültürel ihtiyaçlarına yanıt verecek yaratıcı alanları kurma imkanlarını değerlendirmeye imkan verdi. Kendine özgü sosyal yapısıyla, ülkenin en yüksek yaşam standartlarını sunma kapasitesine sahip olan İzmir’de, aşırı kentleşmenin doğurduğu sonuçlardan biri de ‘İstanbullaşma’ olarak saptanırken, kentin kendi şartlarına uygun ve kültürel işbirliğine alan açan yaratıcı mekanlara duyduğu ihtiyaç vurgulandı. Bu etkinliği takiben, kent çalışmaları alanındaki ikinci atölyenin, 2018 Sonbahar döneminde gerçekleşmesi planlanıyor.

Swedish Institute desteğiyle.