Kayıtta

13 Metrekare Sanat Kolektifi

Sergi

Diyarbakır, Mardin

15/05 – 30/11/2021

“Kayıtta”, Mardin’in sosyo-ekonomik ve kültürel hafızasına referans veren el sanatlarını farklı disiplinlerden sanatçı ve zanaatkârların ortak çalışmalarıyla sanat eserlerine dönüştürüyor. Kentin kültürel tarihinde önemi olan ve günümüzde çoğu yok olma tehlikesindeki taş işçiliği, telkâri, keçecilik, semercilik, bakırcılık, demircilik, basmacılık ve ahşap oymacılığı alanındaki üretimler yeniden yorumlanarak sergileniyor.

Sanat ve zanaatı kültürel üretim kapsamında birleştirmeyi hedefleyen projede, zanaatkarlar sanatçıların çağdaş eser yorumlamalarına eşlik ediyor. Proje kapsamında bir sanatçı ve bir zanaatkârın bir araya gelerek ürettiği eserlerin atölye süreçleri video ve fotoğraflarla kayıt altına alınıyor, toplumsal kültürel hafızaya dair bir belge birikimi sağlanıyor

Çağdaş sanat üretimi yapan Aysel Alver, Baran Aykutbay, Leyla Keskin, Hamdullah Aydoğan,  Canan Budak, Ayda Bayruğ, Amar Kılıç ve Ayhan Akikol ile zanaatkar Hasan Özcan, Aydın İldoğan, Salahattin Babat, Hilal Yaşlı Riva Ezilmez, Erkan Muratoğlu, Şeyhmus Bartan ve Mehmet Toparlı, birlikte üretim yaparak çevrimiçi olarak da ziyaret edilebilen ‘’Kayıtta’’ sergisinde buluşuyor.