Şlomo: Göç Edenlerin Ardından

Serdar Aydın, Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mimfab), Mardin Artuklu Üniversitesi

Dijital Sanat

Sergi

Mardin

10/05 – 20/12/2021

Adını Süryanice ‘selam’ anlamına gelen ‘Şlomo’dan alan proje, sanata dayalı araştırma yöntemlerini dijital araçlarla birleştirerek tasarım atölyeleri düzenliyor, Süryani köylerinden göç edenlerin kültürel mirasını geziler ve kolektif deneysel uygulamalar üzerinden ele alıyor. Midyat’ın Anıtlı, İzbırak ve Mercimekli ile Savur’un Dereiçi mahallelerinde halen yaşamakta olan Süryanilerin güncel yaşam pratiklerinin gerçekleştiği mekanlara tanıklık edilen gezilerde, daha önce göç etmiş olan ziyaretçilerle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılıyor. Kurulan etkileşimler ile dijital üretimlerin anlatı gücünü artıran hikayeler belirleniyor.

Şlomo projesi etkinlikleri, tarihi ve anıtsal mimari miras ile bunların bağlamsal uzamlarına giren kırsal sivil mimari örneklere odaklanıyor. Proje kapsamında, yeni medya ve mimarlık arakesitinde yer alan fotogrametrik ve 3 boyutlu modelleme teknikleriyle dijital replikalar, drone çekimleri ve 360 derece panoramik görüntüler ile sanal turlar, CNC taş kesimiyle bölgedeki özgün desenler, artırılmış gerçeklikle etkileşimli sahneler, sanal gerçeklik gözlükleriyle gerçeğe yakın deneyimler ve lazer taramayla yüksek çözünürlükte işlenmiş ortamlar tasarlanıyor ve sergileniyor.

Araştırmacılarının İzzettin Kutlu, Berat Çelebioğlu ve Lale Karataş olduğu Şlomo projesinin yürütücülüğünü Serdar Aydın üstlenirken, katkı sunan akademisyen, sanatçı ve profesyoneller arasında dijital tasarım alanından akademisyen ve uzmanlar atölye lideri olarak yer alıyor. Leman Figen Gül, Mine Özkar Kabakçıoğlu, Güzden Varinlioğlu, Sema Alaçam, Asena Kumsal Şen Bayram, Begüm Hamzaoğlu, Sevgi Altun, Burak Delikanlı, Mustafa Cem Güneş, Bora Yavuz, Fahrettin Doğan Tekin ve Uluay Koçak Güvener’in konuşmacı olduğu atölye ve sergi çalışmalarına konuya ilgi duyan her alandan ve yaştan kişiler katılabiliyor.